Vụ án Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền 8.643 tỷ đồng đã chiếm đoạt của 6.630 bị hại

Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, Tân Hoàng Minh còn chiếm đoạt 8.807.257.095.520 đồng của 6.631 khách hàng, được xác định là bị hại trong vụ án. Sau khi giảm trừ dư nợ trái phiếu thì Đỗ Anh Dũng và các bị can trong vụ án còn chiếm đoạt số tiền 8.643.757.095.520 đồng của 6.630 bị hại. 

Theo kết luận điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ký ngày 29/9/2023 về vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan, thời điểm tháng 6/2021 (khi có chủ trương phát hành trái phiếu), Công ty Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính. Thời điểm đó, dư nợ tín dụng của công ty này là hơn 18.542 tỷ đồng nhưng trong đó có 15.851 tỷ đồng dư nợ của các công ty liên quan; 2.690 tỷ đồng dư nợ nhờ các cá nhân tại Tân Hoàng Minh đứng tên để vay vốn cho tập đoàn sử dụng. Nợ gốc đến hạn chưa thanh toán hơn 591 tỷ đồng; nợ lãi đến hạn chưa thanh toán là gần 602 tỷ đồng.

Do thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Công ty Tân Hoàng Minh rất cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động...  nên Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty, nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.

Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt và cùng với Việt phân công, chỉ đạo, ủy quyền các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm Ngôi Sao Việt, Soleil Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" (hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần...), không có thật giữa nội bộ các công ty trong Tập đoàn, để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ; thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt, Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" Báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 của các công ty, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định Nghị định 153/2020.

Theo báo cáo kê khai thuế của Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty Soleil, cả hai đều thua lỗ nhưng đã được Công ty Kiểm toán Nam Việt giúp hợp thức hoá để chuyển từ lỗ sang có lãi, loại bỏ các công ty con, công ty liên kết để né tránh báo cáo kiểm toán hợp nhất. Nhờ vậy, 2 công ty này đã phát hành được 5 gói trái phiếu với tổng giá trị 4.450 tỷ đồng.

Công ty Cung Điện Mùa Đông có các chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, có nợ quá hạn; không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng đã thông đồng với Công ty CPA Hà Nội để hợp thức báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021 để phát hành 4 gói trái phiếu với tổng trị giá 5.580 tỷ đồng.

Các đối tượng dùng thủ đoạn ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân (lách quy định chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp) nhằm huy động, rồi chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu; làm trái các quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 2, Điều 5 Nghị định 153/2020.

Với thủ đoạn trên, Đỗ Anh Dũng và 10 bị can tại Tân Hoàng Minh (gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phùng Thế Tính, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức, Lê Văn Thịnh, Hoàng Quyết Chiến, Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh và Nguyễn Văn Khẩn), với sự giúp sức của các bị can tại Công ty Kiểm toán Nam Việt, Chi nhánh Phía Bắc (Bùi Thị Ngọc Lân) và Công ty CPA Hà Nội (gồm: Lê Văn Dò, Nguyễn Thị HảiPhan Anh Hùng) đã phát hành được 09 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty Ngôi Sao Việt (02 gói NSV1-2), Soleil (03 gói SOL1-2-3) và Cung Điện Mùa Đông (04 gói CĐMĐ1-2-3-4), với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng.

Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền trê 13.972 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu; trong số đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước; tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án còn chiếm đoạt 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Sau khi giảm trừ 163,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa, thuộc Tân Hoàng Minh thì Đỗ Anh Dũng và các bị can trong vụ án còn chiếm đoạt số tiền 8.643 tỷ đồng của 6.630 bị hại. 

Tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại của vụ án là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân, làm mất ổn định tinh hình tài chính, tác động ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần xem xét xử lý nghiêm các bị can trước pháp luật.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng trên 8.644 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Hành vi trên của Đỗ Anh Dũng và 10 bị can tại Tân Hoàng Minh (gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phùng Thế Tính, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức, Lê Văn Thịnh, Hoàng Quyết Chiến, Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh và Nguyễn Văn Khẩn), Công ty Kiểm toán Nam Việt, Chi nhánh Phía Bắc (Bùi Thị Ngọc Lân) và Công ty CPA Hà Nội (gồm: Lê Văn Dò, Nguyễn Thị Hải và Phan Anh Hùng) đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng của 6.630 bị hại trong vụ án.

Tân Hoàng Minh từng đưa ra phương châm phát triển là “Tiến Độ – Hiệu Quả – Bền Vững – Đam Mê – Hoàn Hảo”- Ảnh: THM

MINH KHÔI