Yêu cầu đánh giá thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

THÁI VŨ - TANDTC vừa có Công văn số 48/TANDTC-PC về việc đánh giá thực tiễn thi hành Chương 20 của Bộ luật Dân sự năm 2015 gửi đến các Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đánh giá thực tiễn thi hành quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

09 tháng 04 năm 2020 09:36 GMT+7    0 Bình luận

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, TANDTC đang nghiên cứu xây dựng nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Để việc ban hành nghị quyết bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, TANDTC yêu cầu các TANDCC, các TAND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành Chương 20 của BLDS năm 2015 và việc áp dụng Nghị quyết số 03/NQ- HĐTP ngày 8 / 7 / 2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLDS  năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nội dung đánh giá chủ yếu cần bám sát các vấn đề sau đây:

-Thống kê đánh giá số liệu các vụ án dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo biểu mẫu thống kê của TANDTC  từ ngày 1 /1/ 2017 đến 31/ 12 /2019 và từ đầu năm 2020 đến ngày 31/ 3/ 2020.

-Đánh giá thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thi hành Chương 20 của BLDS năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng từ Điều 584 đến Điều 608 và các quy định pháp luật liên quan.

-Đánh giá vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐTP ngày 8 / 7/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC  hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

-Đề xuất kiến nghị những nội dung cần hướng dẫn và nội dung khác liên quan ( nếu có)

Báo cáo đánh giá đề nghị gửi về TANDTC trước ngày 28/4/ 2020 thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

Nguyên đơn và bị đơn tại phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) kiện Công ty TNHH Grab (Grab) đòi bồi thường 41,2 tỉ đồng – Ảnh: Tuyết Mai (TT)

 

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy