Giới thiệu Tạp chí Tòa án nhân dân số 03 năm 2020

- Tạp chí Tòa án nhân dân số 03 năm 2020 xuất bản ngày 10 tháng 02 năm 2020 bao gồm 08 bài viết về các vấn đề, lĩnh vực mang tính thời sự nổi bật, hiện được đông đảo bạn đọc quan tâm, tìm hiểu.

17 tháng 02 năm 2020 14:42 GMT+7    0 Bình luận

Chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung chính, nổi bật của các bài viết như sau:

Bài viết “Bình luận án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ” của tác giả Tưởng Duy Lượng (nguyên Phó Chánh án TAND tối cao). Trong bài viết này, Tác giả không chỉ bình luận nội dung của án lệ mà còn bình luận về Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm, Quyết định đình chỉ của Tòa án cấp phúc thẩm. Tác giả đã đi sâu vào bình luận nội dung của Án lệ bằng những quy định của Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ lần thứ 6 năm 2007 (UCP 600) của Phòng Thương mại Quốc tế và đi đến nhận định “theo Án lệ thì L/C là một giao dịch riêng, tồn tại độc lập với hợp đồng, L/C theo U600 là không thể hủy ngang, các bên tham gia phải nghiêm chỉnh thực hiện”; đồng thời, tác giả chỉ ra hai nội dung có tính ứng dụng trong thực tiễn của Án lệ này.

Bài viết “Lý luận, thực tiễn xét xử các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định tại các điều 234, 244 Bộ luật Hình sự năm 2015” của TS. Lê Văn Luật giúp chúng ta có cách nhìn toàn diện hơn về mặt lý luận đối với tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã (Điều 234) và tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (Điều 244) theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015; cung cấp những khái niệm pháp lý liên quan đến việc áp dụng các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Về thực tiễn, bằng những vụ án cụ thể, tác giả đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của công tác xét xử đối với các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị xác đáng. Bài viết này là nguồn tài liệu quý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, tham khảo trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật và quản lý nhà nước.

Bài viết “Vấn đề rút đơn khởi kiện của người khởi kiện trong thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính” của NCS. Nguyễn Hoàng Yến đã chỉ ra một số bất cập của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 trong quy định về rút đơn khởi kiện của người khởi kiện trong thủ tục phúc thẩm (việc hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và cách thức xử lý khi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không đồng ý việc rút đơn khởi kiện; cách thức giải quyết trong trường hợp có đương sự vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, khi người khởi kiện rút đơn khởi kiện; trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị). Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định về rút đơn khởi kiện của người khởi kiện trong thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính.

 

Bài viết “Tìm  hiểu  chế định “ Hòa giải” trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của tác giả Đinh Văn Quế (nguyên Chánh Tòa Hình sự, TAND tối cao) trong chuyên mục Diễn đàn. Trong bài viết này, Tác giả đã lập luận và khẳng định “hòa giải” là một chế định trong Bộ luật hình sự năm 2015; đây là quy định mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015 còn có những ý kiến khác nhau cả về lý luận và thực tiễn. Từ đó, Tác giả tập trung phân tích các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để chỉ ra những vấn đề chưa có sự nhận thức và thống nhất trong áp dụng pháp luật về chế định mới này.

Cùng chuyên mục Diễn  đàn, trong bài viết: “Hoàn thiện pháp  luật đối với một số tội danh liên quan đến hành vi mua bán dâm”, tác giả Phạm Văn Tuân nêu ra một số điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội phạm mại dâm, những bất cập trong quy định của pháp luật trong việc xử lý tội phạm này (việc xác định tội danh; áp dụng pháp luật đối với hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm; hình phạt áp dụng đối với tội mua dâm người dưới 18 tuổi). Đồng thời, Tác giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Tạp chí TAND số 3/2020 còn đăng tải một số bài viết về các lĩnh vực khác nhau cũng rất được bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Đó là bài viết “Trách nhiệm hình sự và thủ  tục truy cứu trách nhiệm  hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội về môi trường” của các tác giả Ngô Ngọc Diễm và Nguyễn Thị Phượng; đặc biệt, trong chuyên mục Trao đổi ý kiến có bài  viết “Nguyễn  Văn A có phạm  tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ hay không?” của nhiều tác giả và bài viết “Lê Văn C có  phạm tội “Cố  ý gây thương tích trong  trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”?” của tác giả Ngọc Thành để bạn đọc có thể nghiên cứu và trao đổi ý kiến.

Trân trọng kính mời Quý độc giả đón đọc Tạp chí Tòa án nhân dân số 3 năm 2020!

BTK

 

 

 

Bình luận (0)