Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được giới thiệu để Quốc hội khoá 15 bầu làm Chủ tịch nước

Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu hai Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để Quốc hội khoá 15 bầu làm Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng,  sáng 18/5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt.

Tham dự có Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 sáng 18/5, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 đã đề ra.

Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Tổng bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

MINH KHÔI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận hoa chúc mừng từ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 - Ảnh: TL