Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC…

Ngày 04/01/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nghiêm minh, không có vùng cấm

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Nội chính Đảng đã rất nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, các cấp ủy Đảng ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách lớn, quan trọng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và cải cách tư pháp (CCTP), như: Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Đề án tham mưu Bộ Chính trị ban hành “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.

 Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012 - 2022; Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh”.

Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy ban hành trên 1.900 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP; ngành Nội chính Đảng tỏ rõ sự bản lĩnh, sáng tạo, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý được nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo hướng vừa đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vừa có lý, có tình.

Đề xuất mới nhiều cơ chế phối hợp tạo bước tiến mới trong công tác PCTN, TC; việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và nhanh chóng triển khai đi vào hoạt động đã đem lại kết quả bước đầu quan trọng, vừa thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ủy, thành ủy trong việc đẩy mạnh công tác PCTN, TC thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”…

Năm 2022 đã thu hồi được hơn 27.400 tỉ đồng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đánh giá cao và biểu dương những thành tích ngành Nội chính Đảng đã đạt được.

Trong năm 2022, các bộ, ngành đã chuyển 498 vụ việc, địa phương đã chuyển 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, tăng hơn 2 lần so với năm 2021.

 

Ông Phan Đình Trạc, Ủy  viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực khi trong năm 2022 đã thu hồi được hơn 27.400 tỉ đồng, tăng 18.000 tỉ đồng so với năm 2021.

Ngành nội chính đã kịp thời tham mưu đưa nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể là các vụ việc, sai phạm xảy ra tại: Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); Tập đoàn FLC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh; AIC; vụ án liên quan Nguyễn Thị Kim Hạnh; Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty thành viên; dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học ở 423 Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); cổ phần hóa tại Tổng công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai); dự án khu dân cư Tân Thịnh (H.Trảng Bom, Đồng Nai).

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Ngành Nội chính Đảng cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực của hai ban chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất cử tổ chức, cá nhân nào”.

Tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC…

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực;  tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân  tộc thiểu số, tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng có năng lực, trình độ, nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiển quyết đấu tranh với cái sai, đặc biệt, phải thật sự liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP…

Liêm chính, bản lĩnh, công tâm

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Ủy  viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, đúc kết nhiều kinh nghiệm sâu sắc và kiến nghị nhiều vấn đề từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan nội chính; đồng thời đề nghị, Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa vào chương trình công tác năm 2023 để thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban bí thư, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nắm vững chức năng, nhiệm vụ và “đúng vai, thuộc bài” trong công tác; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu trên các lĩnh vực; khiêm tốn, cầu thị, liêm chính, bản lĩnh, công tâm, thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát hiểu chỉ đạo Hội nghị

THÁI VŨ