Án xưa

Ngôi nhà cổ tích ở Sơn Đồng và vụ án chết voi

Một ngôi nhà đồ sộ năm gian hai chái, dài tới 18 mét được dựng lên thay thế ngôi nhà tranh cũ kỹ chỉ trong một đêm. Đó là một câu chuyện cổ tích, nhưng là cổ tích có thật, là biểu tượng của lòng biết ơn, của tình nghĩa và sự thanh liêm. Ngôi nhà đó trải qua dâu bể hơn 300 năm qua vẫn vẹn nguyên ở làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội ngày nay.

Đọc tiếp