Văn hóa

Sách là người bạn đồng hành của nhân loại

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam. Ngày 23/4 được UNESCO chọn là Ngày Ngày Sách và Bản quyền Thế giới. Đây là những sự kiện thúc đẩy văn hóa đọc, là niềm vui lớn cho những người yêu sách.

Đọc tiếp