Pháp luật

Áp dụng thí điểm hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện… bằng phương tiện điện tử

Bắt đầu từ ngày 1/11/2018, theo Quyết định số 189/QĐ-TANDTC ngày 9/10/2018 của Chánh án TANDTC, các Tòa án gồm TANDCC tại Hà Nội, TAND hai cấp tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ áp dụng thí điểm hệ thống việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử. Thời hạn thí điểm đến hết tháng 1/2019.

Đọc tiếp