Kinh tế

Sẽ tháo dỡ các biển quảng cáo sai sự thật tại dự án ảo Victory City

Đó là khẳng định của ông Trương Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập (H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương) trước tình trạng quảng cáo, phân lô bán nền không có thật… tại dự án ảo “Khu đô thị dành cho chuyên gia Victory City”.

Đọc tiếp