Kinh tế

Tập đoàn GELEX: Từ thâu tóm hàng loạt doanh nghiệp nhà nước đến tổng nợ tăng "chóng mặt"

Tính đến hết ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (viết tắt GELEX) là hơn 47.000 tỷ đồng, nhưng tổng nợ của tập đoàn này lại lên tới hơn 33.639 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ hơn 13.379 tỷ đồng trong quý 1 lên hơn hơn 23.000 tỷ đồng trong quý 2. Còn nợ dài hạn cũng tăng từ hơn 7.987 tỷ đồng lên thành hơn 10.558 tỷ đồng.

Đọc tiếp