Kinh tế

Nợ “ngập mặt”, Vietnam Airlines đối mặt nguy cơ phá sản, kiện tụng pháp lý

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vietnam Airlines đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn với số nợ quá hạn quá cao và rủi ro không cân đối các khoản vay ngắn hạn đến hạn trả nợ tại các ngân hàng và có khả năng đối mặt nguy cơ kiện tụng pháp lý.

Đọc tiếp