Kinh tế

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36

Tiếp tục chương trình hội nghị ASSA 36, tổ chức tại Brunei, ngày 18/9, đại diện các tổ chức thành viên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo.

Đọc tiếp