Kinh tế

Xây dựng Petrovietnam thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia

Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ quản lý và Người đại diện năm 2023.

Đọc tiếp