Kinh tế

Vietsovpetro dự kiến khai thác dầu đạt 4.012,7 nghìn tấn năm 2018

Ngày 4/7/2018 tại Matxcơva, Liên bang Nga đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 49 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Trên cơ sở kết quả làm việc với Đoàn chuyên viên hai phía, Vietsovpetro dự kiến các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2018.

Đọc tiếp