Kinh tế

“Lỗ hổng” chính sách giúp doanh nghiệp hưởng lợi tiền tỉ: Xử lý ai? Xử thế nào?

Nhiều chuyên gia cho rằng rất khó để xử lý doanh nghiệp bởi họ làm theo đúng qui định chính sách, họ không làm sai chính sách. Lỗi ở đây là “ lỗi” tại qui định chính sách, mà qui định chính sách do con người ban hành ra. Vậy nên, cần phải xử lý nghiêm những người cố tình ban hành ra chính sách pháp luật có “lỗ hổng” để doanh nghiệp hưởng lợi tiền tỉ.

Đọc tiếp