Kinh tế

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hà Giang & Công ty nhiệt điện Thái Bình