Tháo gỡ

Thông tư liên tịch về phối hợp thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản vừa được Bộ Tư pháp, VKSNDTC và TANDTC ký, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1/8/2018.

Đọc tiếp