Tháo gỡ

Làm sao để cơ chế bệnh viện tự chủ không còn “lỗ hổng”?

Cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện đối với một số bệnh viện nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định “trường hợp đặc biệt” về Chủ tịch Hội đồng quản lý có thể ”giúp” những người quá tuổi được ở lại.

Đọc tiếp