Vấn đề thời sự

Quy định về xử phạt các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 của một số quốc gia và Việt Nam

Bài viết sau đây sẽ tổng hợp và giới thiệu quy định xử phạt với các vi phạm các quy định liên quan tới phòng chống dịch COVID-19 của một số quốc gia trên thế giới và quy định của pháp luật Việt Nam.

Đọc tiếp