Xét xử của Hội đồng Thẩm phán

Hội đồng Thẩm phán hủy bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm vụ tranh chấp từ đường ở Nha Trang

Phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC do Chánh án Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa, đã chấp nhận kháng nghị, hủy bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm vụ tranh chấp tài sản thừa kế và hủy quyết định cá biệt giữa nguyên đơn Nguyễn Văn Xít và các thừa kế của bà Nguyễn Thị Cân tại Nha Trang.

Đọc tiếp