Xét xử

10 vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng và các vụ án điển hình được đưa ra xét xử trong năm 2018

Năm 2018, hệ thống TAND cả nước đã đưa ra xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh. Xin điểm lại Nhóm 10 vụ án điển hình nhất.

Đọc tiếp