Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và 7 dự án luật khác

Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ bảy sắp tới. Xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án Luật trong đó có Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự phiên khai mạc có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 diễn ra trong 2,5 ngày, cho ý kiến 8 dự án luật, gồm: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi; Luật Thủ đô sửa đổi; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ; Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật Lưu trữ sửa đổi; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đây là 8 trong số 9 dự án luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm và thường xuyên định kỳ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Điều này phù hợp với quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua 4 hội nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã đóng góp hơn 323 lượt ý kiến đối với 25 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Nhờ đó, đã tiếp thu, chắt lọc được nhiều ý kiến có giá trị xác đáng.

 

Quang cảnh Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, 8 dự án luật này đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và tất cả các ý kiến đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa, chỉnh lý và giải trình để hoàn thiện các dự thảo luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo các dự án luật.

Dự kiến, chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV rất nặng. Vì vậy, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ lập pháp của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến đối với những vấn đề lớn và những vấn đề cho đến nay vẫn còn ý kiến khác nhau hoặc phương án khác nhau; rà soát những vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp.

Trong quá trình xây dựng các dự án luật trên, cũng như xây dựng luật pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay cần tiếp tục quán triệt nguyên tắc Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngay sau phần khai mạc, hội nghị đã tiến hành xem xét, cho ý kiến một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

TRIỆU HỒ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị