Tạp chí Tòa án nhân dân số 22 năm 2023

Tạp chí Tòa án nhân dân số 22, kỳ II tháng 11 năm 2023 xuất bản ngày 25 tháng 11 năm 2023. Trong bài giới thiệu này, chúng tôi trân trọng gửi đến bạn đọc một số nội dung cơ bản, trọng tâm được đề cập đến trong 08 bài viết đăng tải trên Tạp chí Tòa án nhân dân số 22 năm 2023, cụ thể như sau:

Trong bài viết “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hành vi trích dẫn hợp lý tác phẩm trong môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam”, tác giả Huỳnh Thị Kim Thoa nêu nhận định: “Mặc dù mỗi cơ sở giáo dục đại học đã có những quy định cụ thể về trích dẫn trong nghiên cứu khoa học, tuy nhiên, các hành vi vi phạm về vấn đề này ngày càng gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giáo dục đại học”. Bài viết trình bày, phân tích quy định của pháp luật về trích dẫn hợp lý tác phẩm và thực trạng áp dụng các quy định này trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay; qua đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quy định của pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

         Bài viết “Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép” của tác giả Lê Khắc Nhật viết: “Nhằm bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thì xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu”. Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoảng sản làm vật liệu xây dựng trái phép, đồng thời đưa ra giải pháp hoàn thiện.  

         Trong bài viết “Một số bất cập trong quy định của Luật Thương mại năm 2005 về chế tài bồi thường thiệt hại và kiến nghị hoàn thiện”, tác giả Đỗ Trần Hà Linh nêu quan điểm: “Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là biện pháp pháp lý quan trọng giúp bù đắp cho bên bị thiệt hại những tổn thất gây ra bởi hành vi vi phạm hợp đồng. Tính phổ biến cũng như hiệu quả của nó giúp chế tài bồi thường thiệt hại trở thành biện pháp bảo vệ an toàn cho bên bị vi phạm. Tuy nhiên, những quy định của Luật Thương mại năm 2005 về chế tài bồi thường thiệt hại hiện vẫn còn một số bất cập cần phải được sửa đổi”. Bài viết đánh giá chuyên sâu về chế tài bồi thường thiệt hại và đề xuất hoàn thiện những quy định có liên quan của Luật Thương mại năm 2005.

         Trong bài viết “Trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên trên các vùng biển quốc tế”, tác giả Phan Minh Tiến viết: “Các nguồn tài nguyên trên các vùng biển quốc tế rất dễ bị ảnh hưởng nếu một quốc gia thực hiện các hành vi có khả năng gây thiệt hại như: xây dựng đảo nhân tạo, đánh bắt dẫn đến tuyệt chủng một số loài sinh vật, gây ô nhiễm rác thải bề mặt đại dương…”. Bài viết phân tích quy định về trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên trên các vùng biển quốc tế; đánh giá thực trạng và một số tồn tại về trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên trên các vùng biển quốc tế và khuyến nghị hoàn thiện.

         Trong bài viết “Bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ kết luận giám định tại phiên tòa cho đội ngũ giám định viên tư pháp trong Công an nhân dân”, tác giả Nguyễn Minh Tuấn và Thái Minh Hải nêu đánh giá: “Bảo vệ kết luận giám định tại phiên tòa là quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp nhằm chứng minh tính chính xác, khách quan và khoa học của kết quả giám định do mình thực hiện”. Bài viết tập trung làm rõ nhận thức về bảo vệ kết luận giám định tại phiên tòa, tình hình bồi dưỡng kỹ năng này cho đội ngũ giám định viên và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ kết luận giám định tại phiên tòa cho giám định viên tư pháp trong Công an nhân dân.               

         Bài viết “Khởi kiện trực tuyến bằng hình thức điện tử” của tác giả Nguyễn Thị Hoài Trâm - Nguyễn Thị Thu Sương viết: “Trong xu thế hội nhập của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khởi kiện bằng hình thức điện tử dần được định hình và quy định rõ nét trong hệ thống pháp luật thực định. Tuy nhiên, công tác triển khai áp dụng vào thực tiễn còn gặp phải những vướng mắc nhất định”. Bài viết phân tích các khía cạnh pháp lý và thực tiễn về khởi kiện bằng hình thức điện tử. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả nhận diện, chỉ ra những vướng mắc phát sinh và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật.

         Bài viết “Về bài viết: “Nguyễn Văn A phạm tội gì?”” nêu các quan điểm xoay quanh tình huống được nêu ở bài viết “Nguyễn Văn A phạm tội gì?” đăng ở Tạp chí Tòa án nhân dân số 3/2023.

         Trong Tạp chí Tòa án nhân dân số 22 năm 2023, chúng tôi tiếp tục đăng tải phần tiếp theo của bài viết “Đổi mới tư duy lập pháp: kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay” của tác giả Phạm Trọng Nghĩa và Trần Hà Thu.

         Kính mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Tòa án nhân dân số 22, kỳ II tháng 11 năm 2023.

 

* Tạp chí Tòa án nhân dân bản in được phát hành 02 số/tháng (lịch phát hành là vào ngày 10 và 25 hằng tháng). Bạn đọc có nhu cầu đặt mua Tạp chí xin liên hệ bưu điện gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại: (024) 39.341.735 để được tư vấn, hỗ trợ. Hoặc đặt mua theo mẫu tại File đính kèm.

Xem tài liệu đính kèm

BTK