Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

LG. TRẦN BÌNH - Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện cụ thể.

08 tháng 10 năm 2021 13:16 GMT+7    0 Bình luận

Hỏi: Tôi được biết, theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản. Nhưng khi bố, mẹ các cháu của tôi bị tai nạn giao thông cùng chết thì các cháu mới 2 và 5 tuổi và cũng không có người giám hộ đương nhiên. Khi các cháu đủ tuổi 18 thì thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đối với phần di sản là động sản của bố, mẹ các cháu đã hết. Vậy, khi các cháu của tôi đến tuổi trưởng thành mà có yêu cầu hưởng thừa kế thì có được tính trừ vào thời hiệu khởi kiện khoảng thời gian từ 2 và 5 tuổi đến đủ 18 tuổi hay không?
                                                                                              (Nguyễn Thị Ánh, Đông Anh, Hà Nội).


Trả lời

Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: “Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;

2. Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây: a) Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân; b) Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được”. 

Như vậy, theo quy định khoản 2 và 3 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu trên thì khoảng thời gian các cháu của bạn từ 2 và 5 tuổi đến đủ 18 tuổi không tính vào thời hiệu khởi kiện nên khi các cháu của bạn trưởng thành vẫn còn thời hiệu khởi kiện đối với phần di sản là động sản nếu trên.

 

TAND quận Lê Chân, Hải Phòng xét xử một vụ án chia thừa kế - Ảnh: Thiên Di
                                              

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy