Có thể bạn cần biết

Bệnh nhân khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế 100%

Từ ngày 01/01/2021, bệnh nhân khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế 100%. Đây là tin vu‌i cho những ai tham gia bảo hiể‌m y tế có nhu cầu khám bện‌h, chữa bện‌h trái tuyến.

Đọc tiếp