Có thể bạn cần biết

Từ ngày 1/1/2021, cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Chiều ngày 17/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó các ĐBQH nhất trí cao với đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Đọc tiếp