Công dân và pháp luật

Cần xác định lại thời gian sử dụng và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất

Đất đã được gia đình bà Đàm Thị Ngọc Lý quản lý, cải tạo và sử dụng từ thế kỷ trước, nhưng chính quyền địa phương lại xác định “mới lấn chiếm, sử dụng vài năm”. Điều đó đã khiến cho cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa không thể xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp