Giải đáp pháp luật.

Người bị án treo có thể được rút ngắn thời hạn thử thách

Hỏi: Theo quy định của pháp luật thì người bị án treo có thể được rút ngắn thời hạn thử thách hay không?

Đọc tiếp