Giải đáp pháp luật.

Các trường hợp công chức vi phạm khi xử phạt hành chính sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc

Hỏi: Xin cho biết, trường hợp cán bộ, công chức vi phạm khi xử phạt hành chính có bị kỷ luật hình thức buộc thôi việc?

Đọc tiếp