Giải đáp pháp luật.

Thời hạn có quyết định ân giảm hoặc bác đơn ân giảm đối với các trường hợp bị kết án tử hình

Thời hạn bao nhiêu ngày sẽ có quyết định ân giảm hoặc bác đơn ân giảm đối với các trường hợp bị kết án tử hình? Những trường hợp chấp hành xong án phạt nhưng không đến nhận giấy chứng nhận chấp hành xong án hoặc bỏ đi khỏi địa phương thì xử lý thế nào?

Đọc tiếp