Kinh tế

Năm 2019, tiếp tục hoàn thiện thể chế để doanh nghiệp phát triển

Đây là quan điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Đọc tiếp