Kinh tế

Đảm bảo chất lượng dịch vụ an ninh, an toàn ATM dịp nghỉ lễ

MINH KHÔI -Đêm 25/4, số khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) không thực hiện rút tiền nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền. Agribank khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều tra, xác định nguyên nhân sự việc. Kết quả xác minh sơ bộ ban đầu cho thấy, có khả năng trong quá trình sử dụng, thẻ của khách hàng đã bị đánh cắp thông tin dữ liệu tại ATM.

Đọc tiếp