Nhân vật

Người giải oan

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ là một trong những cây đại thụ đã trải qua hơn nửa thế kỷ gắn bó với nền tư pháp cách mạng Việt Nam, ông từng được đào tạo Đại học Luật tại Liên Xô rồi công tác tại các cơ quan bảo về pháp luật với cương vị Kiểm sát viên cao cấp, Thẩm phán TANDTC, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư… Cuộc đời nửa thế kỷ gắn bó với hoạt động pháp luật của ông phong phú, nhiều kinh nghiệm và cũng không ít trăn trở. Đầu năm 2018 này, ông vừa vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đọc tiếp