Nhân vật

Dấu ấn của Trưởng ban Nội chính Trung ương Trương Vĩnh Trọng trong cải cách tư pháp

Với cương vị là Trưởng Ban Nội chính Trung ương, giai đoạn 2001-2007, ông Trương Vĩnh Trọng, thường được gọi thân mật là “anh Hai Nghĩa” luôn phát huy vai trò người đứng đầu, đầy tâm huyết và trách nhiệm với công việc, để lại những dấu ấn sâu đậm trong cải cách tư pháp nói riêng và lĩnh vực nội chính nói chung.

Đọc tiếp