Theo đơn thư bạn đọc

Các hộ đánh cá trên Hồ Trị An khắc khoải mong hỗ trợ chuyển nghề

Một số hộ ngư dân sống bằng nghề te trên Hồ Trị An thuộc 3 xã: Phú Cường, La Ngà và Mã Đà kêu cứu vì chưa được hỗ trợ chuyển đổi nghề, trong lúc cuộc sống cực kỳ khó khăn.

Đọc tiếp