Tin quan tâm

6 tháng đầu năm điều tra, xử lý hơn 20.000 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp

Ngày 26/6/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, kết quả cho thấy công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2019 đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Đọc tiếp