Vấn đề thời sự

Dịch bệnh rất khó kiểm soát, người dân nên hạn chế ra đường

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương đã có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và tại các bệnh viện… Hà Nội và nhiều địa phương khác đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Đọc tiếp