Vấn đề thời sự

"Báo động đỏ” về rác thải nhựa

Mới đây Việt Nam đã khởi động Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa, chương trình được tổ chức tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tổ chức Lễ khởi động.

Đọc tiếp