Vấn đề thời sự

Các cơ quan phải kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, tất cả cơ quan hành chính nhà nước phải cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho báo chí.

Đọc tiếp