Vấn đề thời sự

Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng ngày 5/7/2019, Tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung Ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đọc tiếp