Vấn đề thời sự

Kết quả thu hồi tài sản của Ngân hàng bị chiếm đoạt, thất thoát còn thấp

Ngày 15/5/2019, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã công bố dự thảo Báo cáo kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đọc tiếp