Vấn đề thời sự

Quốc hội khen ngợi Chánh án và tán thành dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Nhận xét về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được trình xin ý kiến ngày 14/9, các Uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội dành nhiều lời khen ngợi với những nỗ lực, tâm huyết của Chánh án TANDTC. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, bà nhất trí về sự cần thiết phải xây dựng, ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, những phân tích tại Tờ trình của Chánh án TANDTC đã nêu, rất thuyết phục

Đọc tiếp