Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về 8 dự án Luật

MINH KHÔI - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khóa XV diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 28/8 đến sáng 30/8) thảo luận về 8 dự án Luật.

28 tháng 08 năm 2023 08:16 GMT+7    0 Bình luận

Ngày 28/8/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khoá XV được tổ chức nhằm thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội luân phiên điều hành nội dung Hội nghị.

 Hội nghị sẽ cho ý kiến, thảo luận 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới đây gồm:

- Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

-Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

-Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

-Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

-Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

-Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

-Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong ngày khai mạc 28/8, sau phần phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Sau khi thảo luận về những vấn đề được quan tâm, cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngay sau đó, Hội nghị sẽ nghe trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Sau khi thảo luận, cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới tiếp tục trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tiếp theo chương trình hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Như thường lệ, cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu vào cuối phiên họp.

Sang ngày 29/8, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chiều 29/8, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trong buổi làm việc cuối cùng, sáng 30/8, các đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Sau khi các đại biểu thảo luận, cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận và phát biểu kết thúc hội nghị.

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy