Hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Tham dự Hội nghị ở điểm cầu tại trụ sở TANDTC, có ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án thường trực TANDTC, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh án TANDTC và các đảng viên thuộc các đơn vị thuộc TANDTC.

Ngoại điểm cầu tại Trụ sở TANDTC, Hội nghị còn được trực tuyến tại điểm cầu ở Học viện Tòa án, TANDCC tại Hà Nội, TANDCC tại Đà Nẵng, TANDCC tại TP. Hồ Chí Minh và Vụ Công tác phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 2 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” tại hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong buổi sáng, Hội nghị nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề 1 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 2 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Buổi chiều, Hội nghị sẽ tiếp tục nghe ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề 3 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo TW sẽ truyền đạt chuyên đề 4 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

TRANG ANH