Kinh tế

Cần xử lý nghiêm các hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động

Ngày 27/4, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ban hành Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động (NLĐ).

Đọc tiếp