Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam

ngày 04/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lên đường sang Lào tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề “Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam”.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12/2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10/12/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện giữa ba nước, đồng thời thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa ba Quốc hội. Chuyến thăm nhằm củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Thái Lan trong mọi lĩnh vực, trên tất cả các kênh...

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào - Campuchia; để đồng bộ với các cơ chế hợp tác cấp cao giữa ba nước nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương hợp tác ba nước đã được người đứng đầu ba Đảng thống nhất, cũng như giám sát, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa ba nước nói chung, tại khu vực Tam giác phát triển nói riêng, góp phần đưa mối quan hệ ba nước, ba Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Quốc hội Việt Nam đã chủ động đề xuất với Quóc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nhận được sự đồng thuận cao về việc nâng cấp cơ chế Hội nghị cấp Ủy ban giữa Quốc hội ba nước thành Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ký Tuyên bố chung vào năm 2022

Tại Đại hội đồng AIPA 43 (vào tháng 12/2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV Parliamentary Summit) tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì trên cơ sở luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái và thông qua Quy trình thủ tục của Hội nghị.

Ngày 16/10/2023, Chủ tịch Quốc hội Lào có thư chính thức mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất từ ngày 04-07/12/2023 với chủ đề “Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam”.

Với thông điệp Hòa bình, Hữu nghị, Đoàn kết và Hợp tác vì Thịnh vượng và Phát triển Bền vững, Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước CLV do 3 Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị giữa 3 nước - nền tảng quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước và là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ ba nước.

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự phiên khai mạc, bế mạc; đồng chủ trì hai Phiên họp toàn thể và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự các phiên thảo luận chuyên đề về các lĩnh vực Chính trị đối ngoại; Kinh tế, Văn hoá – Xã hội và Quốc phòng và An ninh. Trong đó, phiên họp về chủ đề Đối ngoại “Tăng cường vai trò của Nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết và thịnh vượng” sẽ do 3 Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đồng chủ trì. Phiên họp về hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội “Tăng cường hợp tác Nghị viện trong thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào và Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm” do 3 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đồng chủ trì. Phiên họp về hợp tác quốc phòng an ninh “Tăng cường vai trò giám sát của Nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam đối với công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định” do 3 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đồng chủ trì.

Các nội dung thảo luận chuyên đề tại hội nghị góp phần giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong ba lĩnh vực trên phù hợp với nhu cầu, khả năng, điều kiện của ba nước và các ưu tiên thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Công. Khẳng định tầm quan trọng, vai trò của Quốc hội ba nước trong hợp tác, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, hỗ trợ Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội; giám sát sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai có hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết giữa ba nước, giữa ba Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary 

Việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng trong thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia trên kênh hợp tác nghị viện và Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng đối với hợp tác tiểu vùng Mê Kông đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu cả về đối nội và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện; thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa ba Quốc hội CLV với trọng tâm để thúc đẩy hợp tác về chính trị đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước trong khu vực tam giác phát triển và kết nối ba nền kinh tế. Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các dự án hợp tác mà Chính phủ ba nước đã ký kết; phối hợp thực hiện các thỏa thuận quốc tế đa phương mà ba nước là thành viên. Trao đổi các cách thức để phối hợp huy động nguồn vốn từ các đối tác trong và ngoài khu vực CLV để thực hiện các chương trình, dự án của khu vực Tam giác phát triển và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên khác.

Cùng với tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước CLV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng sẽ có các hoạt động thăm và làm việc tại Lào. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và hhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với Lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Lào để cùng trao đổi về phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

BẢO THƯ