Vướng mắc về thời hạn gửi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án tại phiên tòa hành chính sơ thẩm

Hiện nay, việc gửi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án tại phiên tòa hành chính sơ thẩm theo quy định của Luật Tố tụng hành chính trong thời hạn bao nhiêu ngày còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có hướng dẫn cụ thể hơn.

Tình huống: Tại phiên tòa hành chính sơ thẩm ngày 21/6/2022, người khởi kiện ông Nguyễn A đã chết mà chưa có người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Vậy, trong thời hạn bao nhiêu ngày Tòa án sơ thẩm phải gửi quyết định tạm đình chỉ này cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp? Có hai quan điểm như sau:

  Quan điểm thứ nhất: Căn cứ khoản 2 Điều 145 Luật Tố tụng hành chính (LTTHC), thời hạn gửi quyết định là 03 ngày làm việc kể từ ngày xét xử (ngày 21-6-2022).

  Quan điểm thứ hai: Căn cứ khoản 2 Điều 196 LTTHC, thời hạn gửi quyết định là 07 ngày kể từ ngày xét xử (ngày 21-6-2022).

  Tác giả đồng ý với quan điểm thứ hai, bởi vì:

  Điểu 145 LTTHC quy định về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án: 1. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hoặc quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đó. 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Thẩm phán ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.”

Điều 165 LTTHC quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án tại phiên tòa: 1. Tại phiên tòa, nếu có một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 141 của Luật này thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.”

Điều 196 LTTHC quy định về cấp, gửi trích lục bản án, bản án: 2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải cấp, gửi bản án cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.”

  Như vậy, Điều 145 LTTHC đang “trao quyền” cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án, được ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trước khi mở phiên tòa xét xử và buộc Tòa án phải gửi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thẩm phán ban hành quyết định. Còn đối với tình huống nêu trên, tuy vẫn là quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính nhưng do Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định theo khoản 1 Điều 165 LTTHC, nên khi áp dụng thời hạn 03 ngày làm việc tại khoản 2 Điều 145 LTTHC làm thời hạn gửi quyết định tạm đình chỉnh là không phù hợp. Quan điểm của tác giả phải áp dụng “tương tự” như thời hạn gửi bản án theo quy định tại khoản 2 Điều 196 LTTHC, vì quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính tại phiên tòa hay bản án đều do Hội đồng xét xử sơ thẩm ban hành.

Tác giả kiến nghị bổ sung thêm Điều luật về thời hạn gửi quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính tại phiên tòa vào LTTHC.

Qua bài viết này, tác giả rất mong nhận được sự quan tâm trao đổi, góp ý của quý bạn đọc.

 

TAND tỉnh Tuyên Quang xét xử vụ án hành chính - Ảnh: Kiều Nguyệt

 

TRƯƠNG THỊ DIỄM MY (Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông)