Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Sáng 11/3, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định đây là niềm vui, vinh dự của không chỉ đồng chí Vương Đình Huệ mà còn là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội, các tổ chức Đảng có liên quan, Đảng bộ, đảng viên nơi đồng chí đã, đang công tác và gia đình đồng chí Vương Đình Huệ.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, đồng chí Vương Đình Huệ xuất thân từ gia đình cách mạng, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Năm 1984, đồng chí được vinh dự kết nạp Đảng khi đang là giảng viên trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).  

Trong quá trình công tác, đồng chí Vương Đình Huệ được Đảng phân công giữ nhiều vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa phương như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ cương vị Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, khóa XV từ tháng 3/2021 đến nay; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

 

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, trong quá trình công tác, đồng chí Vương Đình Huệ đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự đổi mới, phát triển của ngành kiểm toán, ngành tài chính, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội. Trên cương vị là Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của Đảng; đặc biệt những nhiệm kỳ gần đây, nhất là nhiệm kỳ khóa XV đã có những đóng góp quan trọng, bổ sung lý luận và thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, giám sát giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cương vị công tác nào, đồng chí Vương Đình Huệ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao gương mẫu, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nỗ lực không ngừng góp phần cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn có tầm tư duy chiến lược, tác phong sâu sát cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và gần gũi với Nhân dân. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn chân thành, nghĩa tình, được đồng chí, đồng nghiệp, Nhân dân quý mến.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí Vương Đình Huệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Bày tỏ niềm vinh dự, niềm vui to lớn khi được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng – phần thưởng cao quý của Đảng vào đúng dịp cả nước vừa kỉ niệm 94 năm Ngày Thành lập Đảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động chia sẻ, được sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, được bố mẹ, người thân tần tảo nuôi dưỡng lớn khôn, được thầy cô dạy dỗ nên người, tốt nghiệp đại học, trở thành người giáo viên nhân dân và được vinh dự kết nạp vào Đảng ngày 9/3/1984, khi đó vừa tròn 27 tuổi và đang là giảng viên của Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Trong suốt hơn 40 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được giao và trải qua nhiều cương vị khác nhau thì dù ở đâu, làm gì cũng luôn được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt và từng bước trưởng thành.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của lãnh đạo, tổ chức Đảng, đồng chí, đồng nghiệp, sự khích lệ, động viên, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân, mà trực tiếp là tại các cơ quan, đơn vị nơi từng học tập, công tác. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kì đã luôn dành cho mình trong suốt quá trình công tác.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng nhắc nhở mình nỗ lực cao hơn, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, để xứng đảng với danh hiệu Đảng viên của Đảng.

MINH KHÔI

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ- Ảnh: Qh.vn