Kinh doanh

Thành lập trung đội tự vệ để bảo vệ rừng

Trước những diễn biến phức tạp về công tác phòng chống phá rừng, đốt cháy rừng, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp H’ Đrai quyết định thành lập trung đội bảo vệ rừng cùng nhiều lực lượng chức năng tham gia bảo vệ rừng và lâm phần thuộc công ty quản lý.

Đọc tiếp