Nhân vật và sự kiện

175 tên gọi, bút danh và bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, tapchitoaan.vn xin giới thiệu các tên gọi, bút danh và bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp