Nhân vật và sự kiện

Ba người đàn ông được minh oan sau gần 40 năm

Sáng 9/10, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đọc lời xin lỗi công khai với ba người bị oan trong vụ oan sai giết người cách đây gần 40 năm

Đọc tiếp