Nhân vật và sự kiện

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Ngày 14/2/2019 Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.  Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đọc tiếp