Nhân vật và sự kiện

Bà Rịa - Vũng Tàu: TAND thị xã Phú Mỹ - Sự trưởng thành và phát triển trong nhiệm kỳ đổi mới (2016-2020)

Cùng với các tòa án cấp huyện khác trong cả nước, giai đoạn từ năm 2016-2020, TAND thị xã Phú Mỹ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử như sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu hụt nhân lực, kinh nghiệm xét xử, số lượng án ngày càng tăng về số lượng, phức tạp về nội dung tranh chấp, đặc biệt là phải tạm dừng công tác xét xử do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của ngành, địa phương, sự đoàn kết, chủ động, không ngừng nỗ lực và phấn đấu tập thể cán bộ công chức, TAND thị xã Phú Mỹ đã đạt được những thành tích to lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển phong trào thi đua tại đơn vị trong những năm tiếp theo.

Đọc tiếp