Nhân vật và sự kiện

Nữ Thống đốc ngân hàng đầu tiên của Việt Nam

Sáng 12/11 Quốc hội đã bỏ phiếu đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, người đã có gần 30 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước và là nữ Thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hồng từng được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam

Đọc tiếp