Nhân vật và sự kiện

Thủ tướng Phan Văn Khải – Những dấu ấn trong sự nghiệp Đổi mới

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vừa từ trần ở tuổi 85, Đảng, Nhà nước quyết định tổ chức quốc tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Lễ tang. Thủ tướng Phan Văn Khải thường được đánh giá là lãnh đạo kỹ trị, có những đóng góp tạo nên những dấu ấn lớn trong sự nghiệp Đổi mới đất nước.

Đọc tiếp