Sự kiện

Quảng Nam vinh dự được tiên phong thí điểm bán tín chỉ carbon rừng

Vừa qua Quảng Nam vừa được Chính phủ đồng ý lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng (CO2). Xuất khẩu tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam mỗi năm có thể thu về hàng trăm USD, không những giúp phát triển kinh tế mà còn giúp các công tác bảo vệ rừng và môi trường.

Đọc tiếp