Thời sự

Hà Tĩnh: Bổ nhiệm ông Lê Trung Phước làm Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Trung Phước - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Đọc tiếp