Thời sự

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội

Ngày 25/12/2020, TAND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của TAND 2 cấp TP Hà Nội. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đọc tiếp