Văn hóa

Xử lý xâm hại di tích bằng pháp luật hình sự

Tính đến tháng 8 năm 2017, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3.300 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 7.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất ở 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng với tỷ lệ chiếm khoảng 70% di tích của Việt Nam. Trong số di tích quốc gia có 62 di tích quốc gia đặc biệt và trong số đó có 8 di sản thế giới… Di tích nhiều nên xâm hại di tích cũng diễn ra nghiêm trọng. Làm gì để ngăn chặn tình trạng này?

Đọc tiếp