Văn hóa, xã hội

Đã khắc phục xong vụ vỡ kênh 4.300 tỉ ở Thanh Hóa

Đến cuối giờ chiều ngày 5/1, sau nhiều ngày thi công khẩn trương, sự cố vỡ kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cấp nước vụ chiêm xuân cho 31.000 ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đọc tiếp