Văn hóa

Thấp thoáng phủ đệ Cố đô

Nói đến Hoàng tử, Công chúa, người ta nghĩ đến khung cảnh xa hoa; nói đến phủ đệ, người ta nghĩ đến tòa ngang dãy dọc, với biết bao kỳ hoa dị thảo như trong các bộ phim cổ trang về các triều đình phong kiến Trung Hoa, như tác phẩm Hồng lâu mộng với hai phủ Vinh Ninh vô cùng mỹ lệ… Nhưng đến Huế, thăm các phủ đệ của nhà Nguyễn, triều đình phong kiến cuối cùng của Việt Nam, chúng ta sẽ thấy khác, rất khác…

Đọc tiếp