Văn hóa

Bia Bà và Bia ghi dấu nơi xét xử đầu tiên của Tòa án

Cuối tuần cũng là cuối tháng 10 khi dư âm của ngày 20/10 vẫn còn, đặc biệt hơn khi toàn hệ thống Tòa án nhân dân bước vào năm công việc mới, chuyên mục Văn hóa của Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử (tapchitoaan.vn) xin mời quý độc giả đến với Bia Bà nơi thờ một người phụ nữ Việt Nam có nhiều công lao và Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên của Tòa án nhân dân tại Bắc Bộ ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Đọc tiếp