Kinh doanh

Chặn tình trạng trục lợi từ chuyển nhượng nhà – đất công: Phải khẩn trương sửa Luật

Đó là kiến nghị của nhiều chuyên gia. Có như vậy mới mong ngăn chặn việc cán bộ nhà nước giúp sức, bắt tay với doanh nghiệp thực hiện các phi vụ “mua rẻ, trốn thuế, rồi bán đắt” để trục lợi từ các dự án nhà đất công sản.

Đọc tiếp