Kinh doanh

Về việc hoàn thiện pháp luật và cơ chế quản lý về kinh doanh đa cấp

Ở Việt Nam hiện nay, có hiện tượng, các công ty lợi dụng hình thức bán hàng đa cấp để lừa đảo, trục lợi. Trên thực tế, để dụ dỗ được người tham gia vào mạng lưới, các công ty thường nhằm vào lòng tham của mọi người mà không không quan tâm đến việc đầu tư cho sản phẩm, đề cập về công dụng, lợi ích mà sản phẩm đem lại. Nhiều công ty chỉ tập trung tuyên truyền về việc làm giàu nhanh chóng, không mất công sức, thậm chí là kiếm hàng chục triệu đồng hàng tháng.

Đọc tiếp