Hội đồng Thẩm phán thông qua một Nghị quyết và bốn án lệ

PVA - Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS) số 91/2015/QH13 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và thông qua bốn án lệ.

07 tháng 09 năm 2022 08:54 GMT+7    0 Bình luận

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì phiên họp.

Nghị quyết hướng dẫn một số quy định của BLDS năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm: căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại; xác định thiệt hại do tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín; bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và một số trường hợp cụ thể khác. Nghị quyết đưa ra nhiều ví dụ điển hình và sát thực để minh họa các nội dung hướng dẫn.

Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kế thừa các hướng dẫn còn phù hợp của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; đồng thời hướng dẫn những nội dung khác của BLDS năm 2015 nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong thực tiễn xét xử của các TAND.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, TANDTC đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụnghình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại các chương XXV, XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự; thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại các chương XX, XXI của Bộ luật Tố tụng dân sự, các chương XV, XVI của Luật Tố tụng hành chính.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số vấn đề nêu trong dự thảo Nghị quyết nên Hội đồng Thẩm phán đề nghị các thành viên tiếp tục góp ý bằng văn bản, trước khi Hội đồng Thẩm phán xem xét, quyết định.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Hội đồng Thẩm phán TANDTC cũng thảo luận về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên. Phát biểu tại cuộc họp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các ý kiến của các thành viên Hội đồng đối với kết cấu, đề cương, nội dung của dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên; khẳng định việc đề xuất xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên là hết sức cần thiết. Đây là đạo luật mang tính nhân văn, tiến bộ, phù hợp với xu hướng của thế giới, tháo gỡ được rất nhiều bất cập của thực tiễn, tạo ra hành lang pháp lý cho việc xử lý trong thực tiễn.

Tại phiên họp này Hội đồng Thẩm phán thông qua bốn án lệ về dân sự, nâng tổng số án lệ lên 56.

 

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình  chủ trì phiên họp- Ảnh: Nguyên Anh

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy