Thông tư quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

HÀ CHI - Tòa án nhân dân tối cao đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo 2 về Thông tư quy định chi tiết luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên.

08 tháng 02 năm 2023 17:23 GMT+7    0 Bình luận

Thông tư quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án gồm 5 Điều.

Về Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chi tiết Điều 10 về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Về đối tượng áp dụng:

1. Người được đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên.

2. Cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và người có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình bổ nhiệm Hòa giải viên theo quy định của pháp luật.

Về Chuyên gia, nhà chuyên môn khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án:

1. Chuyên gia là người có đủ điều kiện sau đây:

a) Có trình độ từ Đại học trở lên;

b) Được đào tạo theo hướng chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể hoặc có hiểu biết vượt trội so với mặt bằng kiến thức chung Ví dụ: nhà tâm lý học; chuyên gia trong lĩnh vực thương mại, tài chính, sở hữu trí tuệ…

c) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

2. Nhà chuyên môn khác là người hoạt động có tính chuyên nghiệp, thường xuyên trong một lĩnh vực như Hội thẩm nhân dân, Hòa giải viên 2 thương mại của Trung tâm Hòa giải thương mại, Trọng tài viên, Tư vấn viên pháp luật, Trợ giúp viên pháp lý, Công chứng viên…

Xác định người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án:

Người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; được người dân trong cộng đồng tại địa phương nơi cư trú tôn trọng, tín nhiệm, tin tưởng, nghe theo.

Ví dụ: Già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ hoặc những người thường được đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ theo tín ngưỡng, tập quán của địa phương cho dòng họ, bản làng; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số (Phật giáo, Tin lành, Công giáo, ...); nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nhà giáo, người hành nghề chữa bệnh nhiều năm, được cộng đồng dân cư nơi hành nghề thừa nhận hoặc người có điều kiện kinh tế thường giúp đỡ mọi người và được đồng bào tín nhiệm là người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.
 

Điều 10. Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:
a) Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;
b) Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;
c) Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;
d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.
2. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:
a) Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an.
3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều này.
Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy