Chuyện pháp đình

Từ công tác xét xử các đại án: Thúc đẩy tranh tụng tại tòa thế nào?

Các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng, bắt đầu bằng chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, tiếp đến là sửa đổi trong BLTTHS 2015 đã thúc đẩy tranh tụng mạnh mẽ tại các phiên tòa…

Đọc tiếp