Chuyện pháp đình

Bản án nghiêm minh cho những kẻ buôn bán trẻ em

Do thiếu hiểu biết, nên Ven Thị Luyên cùng với sự hỗ trợ của các đối tượng Xy, Tha, Thoại đã bán con của mình mới sinh được 3 tuần. Hành vi trái pháp luật, trái với đạo đức xã hội của các bị cáo đã bị xử phạt nghiêm minh.

Đọc tiếp