Chuyện pháp đình

Bộ trang sức bằng bạc của người Dao đỏ

Tôi là một cán bộ Tòa án cấp huyện ở khu vực miền núi đã gắn bó với ngành được 10 năm. Chặng đường tuy chưa dài nhưng đây kỷ niệm. Một trong những điềụ ấn tượng nhất là những nẻo đường đi xác minh thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án dân sự, liên quan đến bộ trang sức bằng bạc quý giá của người Dao đỏ.

Đọc tiếp