Công dân và pháp luật

Tôi có đòi lại được bìa đỏ không?

Bị chiếm giữ bìa đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) làm thế nào để lấy lại được. Có thể khởi kiện ra Tòa hay không?

Đọc tiếp