Công dân và pháp luật

Quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Theo quy định của pháp luật thì việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại bao gồm những nội dung gì?

Đọc tiếp