Công dân và pháp luật

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức

Vấn đề thi nâng ngạch đối với Thẩm tra viên chính,Thư ký viên chính, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học theo quy định mới và việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được rất nhiều bạn đọc quan tâm, tìm hiểu. Chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin liên quan như sau:

Đọc tiếp