Công dân và pháp luật

Thực tiễn xét xử tội phạm xâm hại động vật hoang dã tại tỉnh Quảng Bình – Vướng mắc và kiến nghị

Quảng Bình có diện tích rừng là 486.688 ha, trong đó rừng tự nhiên là 447.837 ha, rừng trồng là 38.851 ha, nằm trong khu vực đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn, nơi có khu hệ động thực vật phong phú, đa dạng và độc đáo... chính vì vậy, hành vi xâm hại động vật hoang dã tại Quảng Bình diễn ra khá phức tạp. Mặc dù vậy nhưng xử lý lại có nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ để đấu tranh với loại tội phạm này hiệu quả hơn.

Đọc tiếp