Trao đổi ý kiến

Vũ Văn D phạm tội Trộm cắp tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết “Vũ Văn D phạm tội gì?” của tác giả Dương Đức Thịnh đăng ngày 28/11/2023, chúng tôi có quan điểm nhất trí với quan điểm của tác giả (quan điểm thứ ba) cho rằng D phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS, với vai trò là đồng phạm giúp sức.

Đọc tiếp