Trao đổi ý kiến

Vũ Văn D đồng phạm về tội trộm cắp tài

Sau khi nghiên cứu bài viết “Vũ Văn D phạm tội gì?” của tác giả Dương Đức Thịnh, tác giả cho rằng Vũ Văn D phạm tội Trộm cắp tài sản với vai trò đồng phạm.

Đọc tiếp